Barrets de xemeneia circulars

· Fabricació en acer carboni, acer galvanitzat, acer cor-ten, coure i acer inoxidable mat o brillant, tot en planxa de 2mm.
· Acabats pintats en Oxiron (negre forjat i gris acer) i esmalts (diversos colors).
· Se serveixen de 3 maneres:

Acabat simple sense terminació inferior.
Acabat amb plaça plana soldada per a fixar a forjat llis, aquesta horitzontal o amb inclinació.
Acabat amb base soldada per cobrir calaix d'obra de qualsevol mesura.

· Els tubs poden ser de cos únic o doble amb aïllament en llana de roca.

A/19 CÒNICA
Fabricat a partir de diàmetre 125mm. i alçada 300mm.
Format per tub més quatre suports que sostenen la coberta superior.

A/24-H amb deflectors
Fabricat a partir de 125mm. de diàmetre i 500mm. d'alçada.
Consta de 5 obertures horitzontals a 2 costats amb deflectors interiors per a evitar entrada d'aigua de pluja.

A/24-R
Fabricat a partir de diàmetre 125mm. i alçada 500mm.
Compost per obertures rodones a 2 costats del barret.

A/24- V
Fabricat a partir de diàmetre 125mm. i alçada 500mm.
Compost per obertures verticals al voltant del barret.

A/26 TRIPLE
Format per 3 cons i tapa superior central. Diàmetre mínim de fabricació 125mm. i alçada mínima 700mm.

A/27 AMPURDA
Fabricat a partir de 125mm. de diàmetre i 500mm. d'alçada.
Format per tub rodó, 4 plaques corbades en els laterals i tapa superior quadrada.

A/28 RIXAAB
Fabricat a partir de diàmetre 125mm. i alçada de 300mm. Format per tub rodó i estructura circular amb 4 talls verticals a la part superior, amb un diàmetre 100mm. superior al tub.

A/29 TODOVIENTO
Fabricat a partir de diàmetre 125mm. i alçada 500mm.
Compost de tub rodó més protecció superior en rodó amb un diàmetre de 140mm. superior al del tub i tapa superior rodona.

A/30 ASPIRA EOLIC
Diàmetres 150, 200, 250 i 300mm. Fabricat en acer galvanitzat (sense pintar o pintat en Oxiron Gris o Oxiron Negre) i acer inoxidable. A petició, possibilitat de servir-los en altres diàmetres més petits i grans, i en coure.
Característiques:
Acabat ideal per a casos de mal funcionament: l'efecte giratori produeix una acceleració notable de l'estirada augmentant la depressió en la conducció i al mateix temps eliminació del retrocés per efecte oposat.
Recomanat per a espais tancats que necessitin ventilació forçada, per exemple, tot tipus de calefacció (gas, carbó, combustible, pèl·lets...), barbacoes, xemeneies, caravanes, sanitaris, naus industrials, segones residències que romanen tancades durant molt de temps, cuines, lofts i, falsos sostres, etc.
No es recomana en zones molt ventoses, on els vents solen bufar a partir de 80 / 90 km / h regularment.

A/33 GAVIA
Fabricat a partir de diàmetre 125mm. i alçada 750mm.
Formada per tub, 4 reixetes circulars del mateix diàmetre que el tub, 4 cons intercalats i coberta superior circular.

A/43 TIBIDABO
Fabricat a partir de 150mm. de diàmetre i 700mm. d' alçada.
Compost per tub més 4 cons i una tapa a 4 aigües (diàmetres fixos de 150, 200, 250 i 300mm.).

A/46 MIRAVENT
Fabricat a partir de 125mm. de diàmetre i 700mm. d' alçada.
Compost per tub més 5 lèrbols i una tapa
superior.
Els cèrcols seran sempre en diàmetres 200, 250,
300 i 350mm. sent el tub fabricat a mida.

A/47 RUS
Fabricat a partir de 200mm. de diàmetre i 800mm. d' alçada.
Compost per tub rodó més con a tall de desguàs i amb part superior formada per 16 obertures horitzontals disposades en 4 columnes de 4 ranures de ventilació

A/51 RADON
Fabricat a partir de 150mm. de diàmetre i 700mm. d'alçada.
Compost de tub, con inicial, 3 obertures horitzontals amb bafles en 2 costats i con superior com a tapa (diàmetres fixos de 150, 200, 250 i 300mm.).

A/52 GALIO
Fabricat a partir de diàmetre 150mm. i alçada 700mm.
Compost per tub amb 4 obertures horitzontals amb deflectors a 2 costats i con superior a manera de tapa (diàmetres fixos de 150, 200, 250 i 300mm.).

A/60 ACBAR
Fabricat en 4 diàmetres 150, 200, 250 i 300mm., i a partir de 800mm. d' alçada.
Compost per 3 columnes de 4 obertures horitzontals amb deflectors interiors i mitja esfera circular a tall de tapa.

A/61 OMEGA
Fabricat a mida, a partir de diàmetre 125mm. i alçada 600mm.
Consta d' 1 columna amb 5 obertures horitzontals i amb tapa superior amb inclinació invertida, cap a banda cec.

A/62 VERTICAL
Fabricat en 4 diàmetres 150, 200, 250 i 300mm., i a partir de 600mm. d' alçada.
Compost per 6 obertures verticals a la seva part exterior i 6 obertures quadrades just a sota a tall de desguàs i tub interior amb 6 obertures verticals disposades als costats cecs de la part exterior.

A/63 CABRERA
Format per tub, 10 cèrcols i coberta superior. Fabricat a partir de diàmetre 125mm. i alçada 500mm. Els cèrcols se serveixen en 4 diàmetres 185, 230, 280 i 330mm. i els tubs inferiors es faran a mida.
Fabricació en acer carboni i acer galvanitzat, tot en placa d'1mm. (cèrcols superiors) i 2mm. (tub inferior i tapa superior).

A/64 VENT TUBULAR
Diàmetres 150, 200, 250 i 300mm. Fabricat en acer galvanitzat (sense pintar o pintat en Oxiron Gris o Oxiron Negre). A petició, possibilitat de servir-los en altres diàmetres més petits i grans.
Característiques:
Acabat ideal per a casos de mal funcionament: l'efecte giratori produeix una acceleració notable de l'estirada augmentant la depressió en la conducció i al mateix temps eliminació del retrocés per efecte oposat.
Recomanat per a espais tancats que necessitin ventilació forçada, per exemple: tot tipus de calefacció (gas, carbó, pelets..) barbacoes, xemeneies, caravanes, sanitaris, naus industrials, segones residències que romanen tancades durant molt de temps, cuines, lofts i, falsos sostres, etc.
No es recomana en zones molt ventoses, on els vents solen bufar a partir de 80 - 90 km/h regularment (veure taula en galeria inferior).

FÓRMULA PER AL CÀLCUL DEL NOMBRE DE DISPOSITIUS A INSTAL·LAR

Metres cúbics x nombre de renovacions en el moment/capacitat de renovació de l'extractor.
El resultat és el nombre de dispositius que s'han d'instal·lar.

NOMBRE DE RENOVACIONS PER HORA SUGGERIDA PER A CADA NIVELL

Renovacions de nivell 1-5 per hora
Renovacions de nivell 2-7 per hora
Renovacions de nivell 3-10 per hora
Renovacions nivell 4-10 per hora
Renovacions de nivell 5-25 per hora

SEGONS DIÀMETRE POTÈNCIA APROXIMADA D'EXTRACTORS

Renovacions de nivell 1-5 per hora
Renovacions de nivell 2-7 per hora
Renovacions de nivell 3-10 per hora
Renovacions nivell 4-10 per hora
Renovacions de nivell 5-25 per hora

100190M3/HORA
120240M3/HORA
150390M3/HORA
175520M3/HORA
200690M3/HORA
250850M3/HORA
3001150M3/HORA
3501400M3/HORA
4501700M3/HORA
5002000M3/HORA