Barrets de xemeneia per calaixos, lames i dinàmics

Fabricació en acer carboni, acer galvanitzat, acer cor-ten, coure i acer inoxidable mat o brillant, tot en planxa de 2mm.

A/31 CANADELL
Format per 3 lames i tapa a quatre aigües, que forma la quarta lama.
Característiques:
Longitud i amplada: a mesura, volant les lames 15mm. del perímetre exterior.
Amplada de lames: 90 + 15mm. (cada lama està format per un angle a 115º). Separació entre lames de 78 mm.
Potes de fixament a obra formades per varetes de 16mm. amb volandera de topall de 30mm i situades a 85mm. des de l'extrem de la lama inferior.
Alçada del barret (mesura estàndard): 300mm. (podent fabricar a qualsevol altra alçada sota comanda).

A/32 SANT CUGAT
Formada per 5 lames i tapa superior de quatre aigües, amb faldilla exterior vertical de 60mm.
Característiques:
Llarg i ample: totalment a mesura, volant les làmines i la tapa superior 12mm. més que la mesura de fabricació de base.
Ample làmines: 50 + 15mm. (cada làmina està formada per un angle a 115°). Separació entre làmines de 40 mm.
Potes de fixament a obra formades per varetes de rea de 10mm. i 58mm. de llarg, soldades a 60mm. de l'interior del barret, en la base horitzontal de suport. Base de suport al calaix d'obra d'un ample de 100mm.
Alçada del barret col·locat (mesura estàndard): 300mm. (podent-se fabricar a qualsevol altra alçada per encàrrec).

A/41-P i A/42-P
Rematades amb les mateixes característiques que els models A/31 CANADELL i A/32 SANT CUGAT però en forma piramidal.
Acabats pintats en Oxiron (Negre Forjat i Gris Acer) i esmalts (diversos colors).

A/48 HELI
Format per 3 lames tipus Z.
Característiques:
Longitud i amplada totalment a mesura, volant les lames i la tapa superior 12mm. més que la mesura de fabricació de base, aquesta a 4 aigües en forma piramidal.
Mesures lames de 12+40+22mm.
Separació entre lames (ventilació) de 40mm.
Potes de fixament a obra formades per varetes d'aire de 10mm. i 58mm. de llarg, soldades a 60mm. de l'interior del finial, a la base horitzontal de suport.
Base de suport al calaix d'obra: ample de 100mm.
Alçada del barret (mesura estàndard): 360mm. (podent fabricar a qualsevol altra alçada sota comanda).

ARGON A/49
Finial format per 2 lames i tapa a quatre aigües, que forma la tercera lama.
Característiques:
Longitud i amplada a mesurar, volant les lames 15mm. del perímetre exterior.
Lames d'amplada de 130 + 20mm. (cada lama està formada per un angle a 115º).
Separació entre lames de 90 mm. Potes de fixament a obra format per canyes d'aire de 10mm. i 58mm. soldades a 60mm. des de l'interior del finial, a la base horitzontal de suport.
Alçada del barret (mesura estàndard): 400mm. (podent fabricar a qualsevol altra alçada sota comanda).

A/53 i A/54
Models fabricats íntegrament a mida.
Característiques:
Longitud i amplada totalment a mida, volant les lames i la tapa superior 12mm. més que la mesura de fabricació base, aquesta a 4 aigües.
Són les tapes dels models A/31 CANADELL i A/32 SANT CUGAT amb potes de fixament a obra.

DINÁMICO A/55
Fet a mida format per 3 barret interior EOLIC ASPIR A/3O format per 3 files i 3 columnes d'obertures, tot col·locat sobre la base per calaix d'obra a mida.
Característiques:
Tot en xapa de 2 mm. (les aspiradores interiors estaran sempre en acer galvanitzat o acer inoxidable).
Muntatge desmuntable per a la neteja, canvi o manteniment de l'aspiradora interior.
Ideal per a sortides que necessiten una aspiració forçada però estèticament no volen veure aspiradora de vent.

A/65 MISTRAL
Formada per base amb faldons laterals de 50mm. que cobreixen el calaix d'obra, protecció interior en diagonal a 45º per evitar l'entrada d'aigua en conducte i 4 muntants verticals laterals que sostenen coberta superior a 4 aigües amb faldons de 50mm.
Característiques:
Longitud i amplada totalment adaptades al calaix existent.
Braçalet de fixament a obra format per varetes de 10 mm de rea. i 50mm. de llarg, soldat a 60mm. des de l'interior del barret, en la base horitzontal de suport.
Base de suport al calaix d'obra: ample de 50mm.
Alçada del barret (mesura estàndard i d'una sola mesura) de 150mm.
Lateral buit vertical lliure de 100mm.